Trejding

DONATE

Ethereum - ETH

Adres:

0xaD0e18f4cDFb0b38fc468004353de9947C984Ec5

Bitcoin - BTC

Adres:

1Ea8xBNE9RnVuXm8U46Zo74UapdghEkBJp

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

  • Obroty kontraktami na różnice kursowe ("CFD") są bardzo spekulacyjne i wysoce ryzykowne i nie są odpowiednie dla wszystkich członków społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy:

  • (a) rozumieją i są gotowi podjąć ryzyko ekonomiczne, prawne i inne z tym związane.

  • (b) z uwzględnieniem ich  osobistej sytuacji finansowej, zasobów finansowych, stylu życia i zobowiązań finansowych, są w stanie przyjąć utratę całej inwestycji.

  • (c) posiadają wiedzę, aby zrozumieć handel CFD i podstawowymi aktywami oraz rynki.

  • trading zawiera ryzyko, przeszłe rezultaty nie zapewniają przyszłych